Ochrona drzew owocowych przed insektami i chorobami grzybowymi

Sadownicy muszą stawić czoła różnorodnym chorobom i insektom, które mogą zagrozić ich plantacjom owoców, zwłaszcza jabłek.

Skuteczne fungicydy i insektycydy są niezbędne do ochrony sadów przed tymi szkodnikami. Wybór odpowiednich środków ochrony roślin, regularne monitorowanie plantacji i terminowe stosowanie zabiegów mogą pomóc w utrzymaniu zdrowych drzew owocowych i wysokich plonów.

Ochrona drzew owocowych przed insektami i chorobami grzybowymi

Jakie insekty stanowią zagrożenie w sadownictwie?

Ważne jest również świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków ochrony roślin, zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Częstym problemem w sadzie mogą być mszyce, które żywią się sokami roślinnymi, osłabiając drzewa i przenosząc wirusy. Najczęściej spotykanymi gatunkami mszyc w sadach jabłoni są mszyce zielone oraz mszyce czarne. Do zwalczania mszyc zaleca się stosowanie insektycydów zawierających substancje aktywne, takie jak imidakloprid, acetamipryd lub piretroidy. Innym dużym problemem mogą być gąsienice motyli owocówek, które żerują na owocach, powodując uszkodzenia i zanieczyszczenia. Najpowszechniejsze gatunki to gąsienice cydzikówki jabłkóweczki oraz gąsienice sóweczki jabłkóweczki.

Sadownicy mogę wykorzystywać skuteczne fungicydy i insektycydy do ochrony sadów. Przed wyborem konkretnego produktu, warto skonsultować się z doradcą rolniczym lub specjalistą od ochrony roślin, aby dostosować środki do konkretnych warunków i potrzeb. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących dawkowania, terminów stosowania i bezpiecznego używania środków ochrony roślin. Znaczenie ma także wybór odpowiedniej pory, w której będą wykonywane opryski, w przypadku opadów deszczu lub też zbyt wysokich temperatur mogą one nie oddziaływać należycie na zagrożenie. Dodatkowo oprysków nie powinno wykonywać się przy zbyt dużych wiatrach, dlatego warto zwrócić uwagę na warunki pogodowe.

Wiele środków ochrony roślin stosowanych w sadownictwie można znaleźć na stronie internetowej https://innvigo.com/sadownictwo/. Mogą być to fungicydy, które służą do zapobiegania oraz zwalczania chorób w sadzie, jak również insektycydy, które pozwolą na eliminację szkodników.